Seniorenkoor
Op woensdag 19.00 – 20.30 uur
Informatie: mevr. R. Jorissen T: 046 474 06 03

Zingen is gezond
Zingen is voor veel mensen een manier om zich te uiten, een uitlaatklep voor positieve gevoelens. We prijzen ons gelukkig dat we een eigen seniorenkoor hebben. Mensen die van zingen houden en het een beetje kunnen, zijn van harte welkom. Het koor staat onder leiding van mevr. Hanny Pokor met begeleiding van mevr. Tamara Zakarjan. Men repeteert iedere woensdagavond. Het repertoire is erg gevarieerd: er worden geestelijke liederen en H. Missen gezongen alsmede niet-kerkelijke liederen.

Iedere maand luistert het koor de H. Mis op in de Bunderhof en tijdens de feestdagen ook in het woonzorgcentrum De Pesch. Ook worden er gezellige liedjesmiddagen verzorgd in verschillende verzorgingstehuizen. Uiteraard zingt het koor ook op onze eigen kerstviering.

De leden  hebben een vrijwillige bijdrage van €4,00 per maand voor gezellige extra activiteiten.