Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg

Gegevens inzien of verwijderen
Mocht u de gegevens willen inzien die wij van u hebben, dan kunt u ons een mailtje sturen. Neem contact met Pierre (Pie) Cilissen (06-40712415), of stuur een e-mail naar seniorenoudgeleen@gmail.com

Mocht u gegevens willen laten verwijderen of laten aanpassen zodat u er niet meer in voorkomt, dan kunt u via deze weg ook met ons contact opnemen. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens die u wenst te verwijderen uit ons gegevensbestand zullen verdwijnen. Vragen Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij deze graag beantwoorden. Neem daarvoor contact op met Pierre (Pie) Cilissen (06-40712415), of stuur een mail naar seniorenoudgeleen@gmail.com