Al hoewel we een vereniging zijn met een 60-jarige traditie, zijn we jong van hart en zetten we ons in voor een samenleving waarin senioren zich thuis voelen. Met ruim 300 leden en 35 actieve vrijwilligers zijn we in staat om een groot aantal interessante activiteiten te organiseren voor jonge en oudere senioren op het gebied van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Seniorenvereniging Oud-Geleen maakt deel uit van de provinciale en landelijke KBO, die samen ruim 225.000 leden vertegenwoordigen en daarmee de grootste seniorenorganisatie van Nederland zijn.

De Seniorenvereniging Oud-Geleen staat voor een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving en staat voor alle senioren in het land. Zowel provinciaal als landelijk zijn we actief in het behartigen van onze belangen. Als lid kunt u gebruik maken van allerlei KBO-diensten zoals ouderenadvisering, hulp bij aangifte belasting, telefonische helpdesk (voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, juridische zaken en pensioenen).