Voor vragen over het lidmaatschap, adreswijzingen en/of beëindiging lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris en voor betalingen bij de penningmeester.

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december te worden doorgegeven en gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Tevens dient men de ledenpas in te leveren bij de contactpersoon dan wel bij de secretaris.