De contributie is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 22,50 per kalenderjaar en voor gastleden € 12,50. Betaling bij voorkeur via automatische incasso. Deze wordt eind januari afgeschreven. Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven, dienen de contributie voor 1 januari over te maken op onze bankrekening NL 79 RABO 01 160 99 194 te name van Seniorenvereniging Oud-Geleen onder vermelding van: Contributie 2025.